KONTAKTY A ORDINAČNÍ HODINY


TELEFON:

267 750 311

MOBIL:

605 264 460

po 9 - 17
út  9 - 17
st  9 - 12
čt  9 - 17
pá 9 - 17
so zavřeno
ne zavřeno
ceníme si vašeho i našeho času
proto musí být každý pacient
řádně objednán
banner_facebook.jpg

 

Lymfom


Maligní lymfom je nejčastější hematoonkologické onemocnění psů s incidencí přibližně 30 případů na 100000 psů ročně. Postihuje lymfatický systém a může se vyskytnout u psa jakéhokoliv plemene, věku a pohlaví.

Lymfatická tkáň se v těle nachází na různých místech (lymfatické uzliny, játra, slezina, trávicí aparát,...). Maligní lymfom u psa lze klasifikovat na základě anatomické lokalizace, klinického stadia, histologického typu a imunofenotypu. Nejčastěji se vyskytuje multicentrický lymfom – přibližně 80 % případů (postižení všech mízních uzlin), ostatní formy (kožní, gastrointestinální,...) jsou méně časté.

 Příčiny a rizikové faktory

 

Příčina vzniku maligního lymfomu není známa. Byly provedeny studie, které prokázaly zvýšený výskyt lymfomu u psů a lidí, kteří byli vystaveni působení herbicidů (2,4 – dichlorfenoxyacetátu).

 

 

 

Příznaky

 

Klinické příznaky psů s lymfomem jsou poměrně variabilní a vyplývají z jeho rozsahu a lokalizace. U vetšiny psů s multicentrickým lymfomem bývá jediným příznakem generalizované zvětšení mízních uzlin, v některých případech se mohou objevit další-nespecifické příznaky jako je nechutenství, hubnutí, apatie, nadměrné pití a močení, zvracení, průjem, dušnost.

 

 

zvětšená předlopatková mízní uzlina

lymfom zhora.JPGKožní lymfom může mít charakter bouliček, vředů nebo zarudlých míst na kůži.

 

projevy kožního lymfomu

kožní lymfom.JPG

 

 

 

 

Diagnostika

Diagnostika zpravidla začíná celkovým klinickým vyšetřením psa. Již při něm můžeme objevit zvětšené povrchové mízní uzliny, které jsou poté dále vyšetřovány (obvykle odběr vzorku na cytologické vyšetření).

 

Další postup obvykle zahrnuje použití zobrazovacích technik. Rentgen nebo ultrazvuk nám mohou pomoci odhalit maligní růst uvnitř v těle.

 

 

Na základě těchto vyšetření můžeme zjistit rozsah onemocnění, tzv. staging:

 

stupeň (stage) I     nádorové změny pouze jedné mízní uzliny, příp. na jednom místě v

těle

stupeň (stage) II    postižení více mízních uzlin, které se ale nachází v jedné oblasti

stupeň (stage) III   zasažení všech periferních mízních uzlin

stupeň (stage) IV   postižení jater a/nebo sleziny, příp. postižení předního mediastina

stupeň (stage) V    postižení kostní dřeně

 

podstupeň (substage) a     bez celkových příznaků onemocnění

podstupeň (substage) b    s celkovými příznaky onemocnění

 

 

Standardně je také prováděno kompletní hematologické a biochemické vyšetření krve.

 

Definitivní diagnóza je stanovena na základě výsledků vyšetření (cytologie, histologie) odebraných vzorků změněné tkáně. Technika odběru těchto vzorků závisí zejména na lokalizaci nádoru. Je proveden buď odběr aspirací jehlou, případně operativně.

 

 

odběr vzorku aspirací jehlou ze zvětšené mízní uzliny pro cytologické vyšetření

odběr vzorku.JPG


 

 


Terapie

 

V současné době je ve veterinární i humánní medicíně jedinou dostupnou léčebnou metodou systémová (celková) chemoterapie. Léčba je vedena podle různých léčebných (chemoterapeutických) protokolů. Ty spočívají v opakované aplikaci cytostatik v týdenních až čtrnáctidenních intervalech. Léčebný postup je vždy sestavován individuálně, na základě povahy onemocnění a celkového zdravotního stavu pacienta.

 

Remise nádorového bujení poté trvá asi rok, je ale nutné zdůraznit, že tato doba je velmi individuální. Závisí jak na konkrétním jedinci, tak na zvolené léčbě. U některých jedinců může rakovina ustoupit i na delší dobu, u jiných je naopak doba remise kratší.

 

Při návratu potíží je možné postupovat opět podle některého z protokolů, ale pokud dojde k remisi, je tato doba kratší, případně nemusí nastat vůbec.

 

Nejvhodnější léčba a kombinace léků se volí vždy dle konkrétního pacienta.

 

S léčbou rakoviny také souvisí další podpůrné postupy, např. speciální dieta...


Bez léčby většina pacientů umírá během 4 - 6týdnů. 

 

Ač je prognóza při diagnóze maligního lymfomu nepříznivá, správnou léčbou a režimem lze pejskovi život prodloužit a zkvalitnit. 

Vaše další dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

 

 

 

 

 

 

Veterinární klinika Průhonice: MALIGNÍ LYMFOM

A A A