KONTAKTY A ORDINAČNÍ HODINY


TELEFON:

267 750 311

MOBIL:

605 264 460

po 9 - 17
út  9 - 17
st  9 - 12
čt  9 - 17
pá 9 - 17
so zavřeno
ne zavřeno
ceníme si vašeho i našeho času
proto musí být každý pacient
řádně objednán
banner_facebook.jpg

Co dělat po poranění psem?


I když je Váš pejsek perfektně vychovaný a nikdy na nikoho ani nezavrčel, i přesto mohou nastat situace, kdy Vás nebo kohokoliv dalšího poraní (ve hře, při “vyřizování účtů” s jiným psem,...). Jak se poté zachovat?

 

 

Pokousaná osoba by rozhodně měla navštívit lékaře, kousné rány bývají obvykle infikované a může být potřeba nasadit antibiotika.

 

 

Další povinností Vás, jako chovatele, je navštívit veterináře a nechat pejska vyšetřit z důvodu vyloučení infekce vzteklinou. A to i v případě, že je pes řádně očkovaný.

 

Jedná se povinnost vyplývající ze zákona o veterinární péči 166/1999 Sb., kde je v §4, odst.1 písm h) uvedeno, že povinností chovatele je “zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou”.

 

 

To v praxi znamená, že vyšetření zvířete, které poranilo člověka, se provádí v den poranění (nejpozději do 24 hodin po poranění) a následně 5. den po poranění. To je “vyšetření v rozsahu nezbytně nutném”, neboť zvíře infikované vzteklinou může virus vylučovat (a tím šířit infekci) již několik dní před objevením klinických příznaků. Pokud by tedy zvíře bylo “infekční” již v době poranění, byly by klinické příznaky patrné již 5. den. Proto se volí pro vyšetření tento časový odstup, ač není v zákoně přímo vypsán.

 

Vyšetření na klinice není nijak náročné. Obvykle se jedná o změření teploty, posvícení do očí, abychom zjistili stahování zorniček a vyloučení dalších nervových příznaků. Poté je vyplněn protokol o vyšetření.

 

 

Stejně tak jako pravidelné očkování proti vzteklině, je i toto vyšetření povinné ze zákona. Neměli byste ho proto zanedbat.

 

Vyšetřovat by se měly také kočičky a některá další zvířata, pokud poraní člověka, i když u nich není vakcinace proti vzteklině povinnná.

 

Přesné znění zákona o veterinární péči 166/1999 Sb. zde http://cit.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/Zdravizvirat/166-1999.htm.
Další dotazy Vám zodpovíme a případné vyšetření rádi provedeme.

 

 

 

 


Veterinární klinika Průhonice: CO DĚLAT PO PORANĚNÍ PSEM?

A A A